Melkveebedrijf Hoenderken

Met de opbrengsten van melk, vlees en graan investeren we in de natuur.

Natuurinclusief melkveebedrijf Hoenderken

De basis voor ons bedrijf is gelegd in 1849, met de bouw van molen De Korenschoof. Deze molen wordt nog steeds gebruikt voor het malen van ons graan. Vandaag de dag runnen we hier een natuurinclusief melkveebedrijf. De opbrengsten van melk, vlees en graan investeren we in de natuur, de biodiversiteit én de toekomst van dit prachtige gebied.

Bezoek ons

Dit zijn wij

Ik run dit bedrijf samen met mijn vader en ik heb drie mensen in vaste dienst. Verder huur ik waar nodig zzp’ers en andere flexibele krachten in.

Wat we doen

In totaal gebruiken we 160 hectare land. Meer dan de helft daarvan heeft een natuurdoelstelling. Dat beheer ik samen met natuurorganisaties. Weidevogelbeheer doe ik bijvoorbeeld als lid van Collectief Groningen West. Ik ben een door Part-Ner gecertificeerd natuurbeheerder. Onze stal is onder architectuur gebouwd en we voorzien volledig in onze eigen energiebehoefte dankzij zonnepanelen. We produceren zelfs meer stroom dan we gebruiken.

Een deel van mijn land is bestemd voor akkerbouw. Daar verbouwen we granen, die we in molen De Korenschoof malen tot voer voor het vee. Verder beheer ik het landschap, onder meer door heggen en houtwallen te onderhouden, en uiteraard weiden we de koeien.

Ik hou me graag met veel verschillende dingen tegelijk bezig. Het liefst allemaal gericht op natuur, biodiversiteit en een gezonde toekomst − voor boeren en voor de rest van de wereld. In dat kader doe ik bijvoorbeeld ook mee aan de Proeftuin Drentsche Aa. Boeren experimenteren daarin met maatregelen die toewerken naar een natuurinclusieve landbouw door ze te testen op hun bedrijf. Wat gebeurt er bijvoorbeeld als we minder of geen bestrijdingsmiddelen gebruiken?

Iets nieuws uitproberen is best lastig. Want als je doet wat je altijd doet, ben je zeker van je inkomen en met nieuwe dingen moet je dat nog maar afwachten. Daarom kunnen ze ook alleen stapsgewijs worden doorgevoerd. 

‘Met de opbrengsten van melk, vlees en graan investeren we in de natuur’

Onze producten

De melk van onze Holstein-Friesian koeien is onze core business. Die hebben we nodig, net als de opbrengsten van vlees en graan, om de natuurmaatregelen te kunnen bekostigen. Zonder koeien geen weidevogel- en natuurbeheer, zo kun je het wel stellen.

Onze passie

Mijn passie zit ‘m in het combineren van al die verschillende werkzaamheden. Het bedrijf, de dieren, de natuur, maar vooral ook de samenwerking met mensen. Nieuwe oplossingen ontwikkelen, meedenken, de verbinding zoeken, medewerkers opleiden en begeleiden. Alles hangt met elkaar samen, dus ik wil me ook met alles bemoeien. 

Dit willen we bereiken

Een positieve verbinding creëren én behouden. Niet alleen tussen de groene ondernemers onderling, maar ook met bewoners, bedrijven en organisaties in dit gebied. Laten we samen hier de boel draaiende houden en zorgen dat het leven goed is. Nu én op de langere termijn. Daar hebben we iedereen bij nodig. Als voorzitter van Groene Ondernemers Haren neem ik graag de voortrekkersrol op me. 

Ik hoop dat bewoners aan de bel trekken als ze iets willen weten, iets niet begrijpen of zich ergens zorgen over maken. Durf te vragen, denk in het positieve. En laten we samen zorgen voor onze prachtige regio!

Kom langs bij Melkveebedrijf Luuk Hoenderken

Kom gerust langs als je wilt weten hoe iets zit of wanneer je bijvoorbeeld een kijkje wilt nemen bij De Korenschoof. Je bent van harte welkom!

map Adres
Zuidlaarderweg 73
9479 PR  Noordlaren

mail luukhoenderken@hotmail.com
phone 06 – 48 96 70 81