Veehouderij en loonbedrijf Harald en Sandra Woldring

De Friese roodbonte koe is onze grote trots.

Veehouderij en loonbedrijf Harald en Sandra Woldring

Van de Friese roodbonte koe zijn er nog maar zeshonderd over. Het is het meest zeldzame koeienras ter wereld. Behalve dat een kwart daarvan bij ons in de wei loopt, runnen wij sinds 2019 het eerste officiële fokcentrum voor Fries Roodbont. Aan ons de uitdaging én eer deze in alle opzichten geweldige koe te behouden. 

Bezoek ons

Dit zijn wij

Wij zijn Harald en Sandra Woldring. Onze boerderij bevindt zich aan de Hoornsedijk in Haren, aan de rand van het Paterswoldsemeer.

Wat we doen

Naast de zorg voor ons vee, het land, het landschap en de weidevogels, verstrekken we graag informatie. We vervullen een vraagbaakfunctie voor iedereen die meer wil weten over Fries Roodbont vee. Dit ras is de koe van de toekomst, omdat ze volgens de wens van de overheid met een eenvoudig rantsoen – bestaande uit gras zonder kunstmest en nauwelijks tot geen krachtvoer – productief en goed gezond blijven. Bovendien zetten ze hun kalfjes makkelijk en meestal zonder hulp van de boer op de wereld en worden ze gemiddeld veel ouder dan ander melkvee. Het is bovendien een bijzonder vriendelijke koe, die heel gemakkelijk is in de omgang. 

Het landschapsbeheer zit in onze genen. We werken nauw samen met natuurorganisaties. We doen aan extensieve beweiding, zorgen dat het zicht in het landschap behouden blijft en schonen de sloten, om zo verstikking en overwoekering tegen te gaan. Ook doen we aan mozaïekbeheer. Dat wil zeggen dat we zorgen voor afwisseling in het landschap. Niet alleen om de biodiversiteit te bevorderen, maar ook gewoon omdat het mooi is. En omdat het de genetica ten goede komt. Afwisseling maakt sterker. Dat geldt voor mensen en dieren, maar ook voor grassen en gewassen. 

Als loonwerker voeren we niet alleen agrarische werkzaamheden uit voor onszelf, maar ook voor andere boeren, particulieren en instanties. Denk aan het maaien van gras en het verpakken ervan, zodat het gebruikt kan worden als bijvoorbeeld wintervoer of strooisel. Mits het gewonnen gras van goede kwaliteit is natuurlijk.

‘De Friese roodbonte koe is onze grote trots’

Onze producten

Onze producten
We zetten ons met hart en ziel in voor het behoud van het Fries Roodbont vee. Onze koeien en kalveren leven in koppels – ’s zomers in het land en in de winter in groepsstallen op de boerderij. Het gebied waar we gevestigd zijn, met het Paterswoldsemeer en het Pieterpad onder andere, trekt veel recreanten. Die komen dagelijks langs onze boerderij. In gedachten zijn we daarom druk bezig met de ontwikkeling van Woldring 3.0, waarbij een informatiecentrum, kort verblijf en kijkstal onze speerpunten zijn.

Zorg om de weidevogels

Om onze mooie, onmisbare weidevogels – zoals de tureluur, kievit, scholekster, grutto en veldleeuwerik – maken we ons ernstige zorgen. De predatie neemt toe, vooral door vossen. Veel mensen denken dat de natuur zichzelf wel in evenwicht houdt, maar dat is een misvatting. Dit land is te klein om alle diersoorten hun gang te kunnen laten gaan. De wolf bijvoorbeeld, die past hier niet. En de vos en de steenmarter hebben hier geen natuurlijke vijanden. Ze sterven niet meer aan hondsdolheid. Dus van al die soorten komen er te veel. Dat gaat ten koste van de vogels. Waar zie je bijvoorbeeld de fazant nog in het landschap?

Onze passie

Het werken in en met de natuur is ons leven. Je kunt ook eigenlijk alleen boer zijn als je tot in je tenen van je land en dieren houdt. En dat doen we. Net als van onze fraaie, zeldzame koeien, waar we heel trots en zuinig op zijn.

We vinden het leuk om iedereen die geïnteresseerd is te informeren. Door informatie te geven en mensen te laten zien hoe dingen werken, willen we hun kennis en interesse vergroten. Een voorbeeld: een voorbijganger ziet bij ons een kalfje in de wei liggen en komt bij ons met de vraag of het kalfje ziek is. Dat medeleven vinden we prachtig. Mensen zeggen zoiets vanuit bezorgdheid. Als we uitleggen dat een kalfje net als een echte baby ook slaapt na het drinken, is men weer gerustgesteld. Zulke onverwachte ontmoetingen en het leuke gesprek wat daarna vaak volgt, ervaren we als heel speciaal. We zijn blij dat voorbijgangers een oogje in het zeil houden.

Dit willen we bereiken

Samen met de andere groene ondernemers in de regio willen we de omgeving leefbaar en in stand houden voor iedereen, in goede samenspraak met de bewoners. Verder streven we ernaar dat onze kinderen later ook een bestaan kunnen hebben.

Kom langs bij Veehouderij en loonbedrijf Harald en Sandra Woldring

Kom langs als je uitleg wilt over wat we doen en hoe we dat doen. En als je speciale belangstelling hebt voor de Friese roodbonte koe natuurlijk!

map Adres
Hoornsedijk 26
9752 XK Haren

mail woldringvof@home.nl
phone Harald: 06 – 51 97 83 41
phone Sandra: 06 – 25 20 70 04

Fotografie: Fotoburo-fps