Vleesvee en Akkerbouwbedrijf Veldman – Vels

Vleesvee en Akkerbouw-bedrijf Veldman – Vels

Onze wens is dat dit een door iedereen gewaardeerd landbouwgebied wordt.

Vleesvee en Akkerbouwbedrijf Veldman – Vels

Wij heten niet voor niks Veldman. Ons leven speelt zich af op het veld, tussen de koeien, gewassen en weidevogels. Met uitleg, openheid en eerlijkheid dragen we graag bij aan begrip en waardering voor wat we allemaal doen in dat veld.

Bezoek ons

Dit zijn wij

Wij hebben een zogeheten ‘gemengd bedrijf’, dat wil zeggen: vleesvee en akkerbouw. We hebben dit bedrijf vanaf 2000 helemaal zelf opgebouwd. In de loop van de jaren kwam er steeds íéts bij. In 2015 heb ik – Jan Geert – het officieel overgenomen van mijn vader. De dagelijkse werkzaamheden voer ik samen met mijn vrouw en zoon uit. Soms krijgen we hulp van een oproepkracht. Loonwerk huren we in, want eigen machines hebben we niet.

Wat we doen

Onze veestapel bestaat uit Blonde d´Aquitaine koeien met een 2-sterren Beter Leven-keurmerk. Wij boeren hier zeer extensief, dat betekent dat we ongeveer één koe per hectare hebben. We verbouwen suikerbieten, graan en mais. Afwisselend met een andere akkerbouwer telen we aardappelen. Verder hebben we drie soorten grasland. Een deel daarvan is natuurinclusief grasland. Hier zetten we ons onder meer in voor het Aanvalsplan Grutto. 

Verder houden we ons bezig met landschapsbeheer, zoals het onderhouden van hagen, houtwallen en boomsingels, en met het beschermen van weidevogels. Onze manier van boeren is al landschapsbeheer op zich. Zonder boeren zou het landschap in deze regio er heel anders uitzien.

‘Onze wens is dat dit een door iedereen gewaardeerd landbouwgebied wordt’

Onze producten

De producten die onze bedrijfsvoering oplevert, zijn rundvlees met Beter Leven 2-sterren keurmerk, suikerbieten voor de voedingsmiddelenindustrie, gerst voor de bierproductie, tarwe voor brood en mais voor veevoer.

Onze passie

De combinatie van de vrijheid, de uitdaging en het ondernemerschap; daar ligt mijn passie. Het is niet altijd makkelijk, vooral niet als er zaken spelen zoals de stikstofmaatregelen. Maar de extensieve, natuurinclusieve manier waarop we in deze regio boeren, daar sta ik vierkant achter!

Dit willen we bereiken

Dat dit een door iedereen gewaardeerd landbouwgebied wordt. Ik wil het verhaal vertellen, achtergrondinformatie geven en camerabeelden laten zien. Over de weidevogels bijvoorbeeld. Er wordt vaak gezegd dat het door de boeren komt dat het met de vogels niet goed gaat. Maar dat klopt niet. In onze regio doen de boeren er juist alles aan om de nesten en vogels zo goed mogelijk te beschermen.

We stellen het maaien uit, brengen nesten in kaart, houden ze in de gaten met camera’s en beweiden het land op een manier die gunstig is voor de vogels. Dat zouden we ook niet anders kunnen, want we zijn hier allemaal geboren. Het land is deel van ons, en de vogels dus ook.

Predatie is de werkelijke boosdoener. Vossen, marters en wie weet binnenkort de wolf. Op camerabeelden hebben we in een gebied van 400 hectare wel eens 22 vossen in een uur gesignaleerd. Zoveel is funest voor de weidevogels. Dat verhaal en die inzichten willen we delen en uitdragen. Daarnaast vinden we dat boeren gestimuleerd moeten worden kleinschaliger en anders te boeren. Dan is er op alle fronten veel te winnen.

Kom langs bij Veldman – Vels

Iedereen is welkom om bij ons te komen kijken en vragen te stellen. Met uitleg, openheid en eerlijkheid dragen we graag bij aan begrip en waardering voor de dingen die we doen. En we laten met veel liefde zien wat we allemaal doen voor de natuur.

map Adres
Lageweg 25
9479 TA Noordlaren

mail jgveldman@kpnmail.nl
phone 06 – 21 86 21 08