Melkveehouderij Arjen Kooi

De liefde voor de natuur, voor het boeren en voor de weidevogels is me met de paplepel ingegoten.

Melkveehouderij Arjen Kooi & IJsboerderij De Onnerpolder

Een ijsje halen bij IJsboerderij De Onnerpolder. Van 1 april tot 1 oktober kan het. Vers ijs, in onze ambachtelijke ijskeuken gemaakt van de weidemelk van onze eigen koeien. Die grazen het grootste deel van het jaar in dit unieke natuurgebied. Hier zetten wij ons samen met andere boeren in voor de instandhouding van weidevogels.

Bezoek ons

Dit zijn wij

Wij zijn Arjen en Isabel Kooi. In principe runnen wij de boel met zijn tweeën, waarbij ik het melkvee en de boerderij doe en mijn vrouw de ijssalon. Soms krijgen we wat hulp van familie. 

Wat we doen

Twee keer per dag melken we de koeien. Verder draait onze dag om voeren, verzorgen, landwerkzaamheden en weidevogels, zoals de grutto, kievit, tureluur, scholekster, wulp, gele kwikstaart, veldleeuwerik en eend. Wij hebben in totaal 85 hectare grond. Daarvan is 26 hectare bestemd voor weidevogelbeheer. Daar komt veel bij kijken, zoals op een bepaalde manier maaien, extensief weiden en mozaïekbeheer. Dat houdt in dat je verschillende delen op verschillende manieren moet beheren. De ene vogelsoort heeft namelijk net iets anders nodig dan de andere.

In dit gebied zijn veel predatoren, zoals vossen, steenmarters en roofvogels. Ons doel is de weidevogels en hun nesten daar zodanig tegen te beschermen, dat de eieren uitkomen en de kuikens veilig opgroeien.

‘De liefde voor de natuur, voor het boeren en voor de weidevogels is me met de paplepel ingegoten. Aan die combinatie mijn leven wijden, dat is mijn grootste passie. Ik zou niets anders willen!’

Onze producten

Mijn vrouw Isabel verwerkt de weidemelk van onze koeien tot heerlijk ijs, in allerlei verschillende smaken. Dat doet ze in een speciale, door het Centraal Orgaan Kwaliteitsaangelegenheden Zuivel (COKZ) goedgekeurde ijskeuken. Onze ijsboerderij is inmiddels goed bekend, mensen komen overal vandaan voor ons ijs. Je kunt van april tot oktober ter plekke een ijsje eten op ons terras, maar we verkopen ook verpakt ijs in halve en hele liters.

Dit willen we bereiken

Er spelen veel zaken, denk aan de stikstof- en de waterpeilproblematiek, waar ik graag een constructieve bijdrage aan wil leveren. Verder vind ik het heel belangrijk dat onze omgeving weet dat wij boeren de natuur hier niet afbreken, maar juist in stand houden en verbeteren. We zijn geen milieuvervuilers en we rijden de nesten van weidevogels niet plat. Dat beeld wil ik de wereld uit helpen, sámen met de andere groene ondernemers. Gewoon, door te laten zien dat het niet klopt. Dat wij er juist elke dag alles aan doen om de weidevogels te beschermen. Niet alleen onze koeien zijn ons dierbaar, ook de vogels en alle andere dieren.

Kom langs bij Melkveebedrijf Arjen Kooi & IJsboerderij De Onnerpolder

Iedereen die uitleg wil over wat we hier doen, is van harte welkom. Verder kun je na 1 april natuurlijk een ijsje komen eten bij de IJsboerderij. We hebben een heerlijk terras en een speeltuintje voor de kinderen. Volg onze IJsboerderij ook op Facebook.

map Adres
Dorpsweg 62
9755 PE Onnen

mail f2hakooi@hetnet.nl
phone 06 – 13 28 55 61

IJsboerderij de Onnepolder
phone 06 – 28 27 05 34*
language ijsboerderijdeonnerpolder.nl

* Bereikbaar van 1 april tot 1 oktober, van 11:00 tot 17:00 uur

Ons assortiment

IJs