Melkveebedrijf Berend Steenbergen

Samenwerken met de natuur, daar ligt onze passie.

Biologisch dynamisch melkveebedrijf Berend Steenbergen

Aan Zuidveld 16 in Onnen runnen wij, Berend en Wilma Steenbergen, een biologisch dynamisch melkveebedrijf. Ons leven draait om koeien en natuur. Daar laten we jong en oud graag van meegenieten. 

Bezoek ons

Dit zijn wij

Een biologisch dynamisch melkveebedrijf, dat is onze basis. Dat wil zeggen dat we melkvee houden inclusief natuurbeheer. Dat varieert van zorg voor weidevogels tot botanisch beheer. We werken intensief samen met de Vogelbescherming en met Land van Ons, een coöperatie die zich wijdt aan het herstel van de biodiversiteit. We gebruiken geen kunstmest en bestrijdingsmiddelen.

Wat we doen

Behalve melk leveren we vlees, dat we ook via Wilma´s Erf verkopen. Ons vlees is biologisch dynamisch. Dat wil zeggen: verantwoord, duurzaam en van uitstekende kwaliteit. Tot nu toe groeien bij ons voornamelijk de vrouwelijke kalfjes op, maar we zijn druk bezig ook de stierkalfjes te kunnen behouden. Die worden dan met acht weken gecastreerd. Dan zijn het geen stieren meer, maar ossen. Als os kunnen ze gewoon de wei in met de rest van het vee. Op dit moment hebben we nog niet de benodigde stalruimte, maar daar werken we hard aan. Ossenvlees is overigens net even fijner en van betere kwaliteit dan regulier koeienvlees.

‘Samenwerken met de natuur, daar ligt onze passie’

Onze producten

Behalve melk leveren we vlees, dat we ook via Wilma´s Erf verkopen. Ons vlees is biologisch dynamisch. Dat wil zeggen: verantwoord, duurzaam en van uitstekende kwaliteit. Tot nu toe groeien bij ons voornamelijk de vrouwelijke kalfjes op, maar we zijn druk bezig ook de stierkalfjes te kunnen behouden. Die worden dan met acht weken gecastreerd. Dan zijn het geen stieren meer, maar ossen. Als os kunnen ze gewoon de wei in met de rest van het vee. Op dit moment hebben we nog niet de benodigde stalruimte, maar daar werken we hard aan. Ossenvlees is overigens net even fijner en van betere kwaliteit dan regulier koeienvlees.

Zorg om de weidevogels

Om onze mooie, onmisbare weidevogels – zoals de tureluur, kievit, scholekster, grutto en veldleeuwerik – maken we ons ernstige zorgen. De predatie neemt toe, vooral door vossen. Veel mensen denken dat de natuur zichzelf wel in evenwicht houdt, maar dat is een misvatting. Dit land is te klein om alle diersoorten hun gang te kunnen laten gaan. De wolf bijvoorbeeld, die past hier niet. En de vos en de steenmarter hebben hier geen natuurlijke vijanden. Ze sterven niet meer aan hondsdolheid. Dus van al die soorten komen er te veel. Dat gaat ten koste van de vogels. Waar zie je bijvoorbeeld de fazant nog in het landschap?

Onze passie

Samenwerken met de natuur is onze passie. Daarom kiezen we voor biologisch dynamisch boeren. Dan doe je zoveel mogelijk recht aan de omgeving en aan het vee. We gebruiken geen kunstmest of bestrijdingsmiddelen, onthoornen de koeien niet en zorgen voor een natuurlijke dekking. Een hele extensieve bedrijfsvoering, waar wij heel gelukkig mee zijn. 

Het oog wil ook wat, dus we zijn heel bewust bezig met de uitstraling van ons bedrijf. Samen met een landschapsarchitect hebben we rondom de boerderij de nodige beplanting aangebracht, zodat het geheel er aantrekkelijker uitziet. Met gebiedseigen soorten, zoals de meidoornhaag, maar bijvoorbeeld ook met fruitbomen.

Dit willen we bereiken

Samen met de andere groene ondernemers en de organisaties waarmee we samenwerken, hopen we het tij te kunnen keren voor de natuur in deze regio. Veel boeren zijn hier al vertrokken. Je moet echt natuurliefhebber zijn om hier als boer je hoofd boven water te houden. We runnen het gebied, niet alleen ons bedrijf. En dat willen we graag op een geaccepteerde en gewaardeerde manier doen. Daarom geven we ook veel uitleg. Niet alleen aan schoolklassen, maar aan iedereen.

Kom langs bij Biologisch dynamisch melkveebedrijf Berend Steenbergen & Wilma’s Erf

Als je vragen hebt, ben je van harte welkom. Wilma’s Erf is elke vrijdag van 10:00 tot 17:00 uur geopend en elke zaterdag van 09:00 tot 16:00 uur. Neem ook eens een kijkje op onze website!

Ons assortiment

Zuivel

Kaas

Brood

Vlees