Disclaimer

Op het gebruik van groeneondernemersharen.nl (hierna GOH genoemd) is onderstaande disclaimer van toepassing. Door gebruik te maken van deze website word je geacht kennis te hebben genomen van de disclaimer en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie

​GOH, streeft ernaar op haar website altijd juiste informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld staat GOH niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. GOH aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie en het niet goed functioneren van de website. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website, WhatsApp, telefoon of e-mail ontstaat niet zonder meer een relatie tussen GOH en de gebruiker.

E-mail

​GOH garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met GOH te corresponderen, accepteer je dit risico.

Hyperlinks

​Onze website bevat hyperlinks naar websites van derden. GOH heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. GOH aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten

​Alle publicaties en uitingen van GOH zijn beschermd door auteurs- en ander intellectueel eigendomsrecht. Niets uit deze publicaties en uitingen – op welke manier dan ook – mogen worden verveelvoudigd, gekopieerd of openbaar gemaakt, zonder dat GOH daar schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.