De werkzaamheden per seizoen in een special uitgelicht

Elk seizoen brengt een nieuw avontuur in het leven van een groene ondernemer en elk seizoen heeft zijn eigen charme. 

In de winter staat het vee op stal, is het een stuk rustiger op de bedrijven, zijn bijna alle gewassen van het land, maar worden juist de kerstbomen gerooid en de (knot)bomen gesnoeid.  Het vee op stal eet het voer dat gewonnen wordt in de zomer en herfst, het zogenaamde kuil en hooi. Ondertussen vindt ter voorbereiding op de lente onderhoud aan machines plaats en worden nieuwe (bouw)plannen gemaakt.

Het einde van de winter nadert bij de geboorte van de lammetjes en de terugkeer van de weidevogels in het gebied. In de lente wordt het land weer bemest, de bieten en granen gezaaid, het grasland verzorgd en de grutto’s, kieviten en tureluurs beschermd. De schapen weiden samen met de lammetjes en de koeien dansen weer de wei in. 

Medio mei gaan de laatste gewassen de grond in en worden de eerste graspercelen gemaaid. Het jongvee dartelt weer in de wei, de vogels leggen hun ei. Als de zomer aanbreekt is het tijd om het hooi van het land te winnen. Een tweede ronde te maaien voor de kuil en vindt het onderhoud van de heggen plaats. 

In juli en augustus zijn de eerste akkerbouwgewassen rijp, dan wordt de tarwe en gerst gedorst. Het stro van deze gewassen wordt weer  gebruikt voor het opstrooien van de dierverblijven in de winter. Medio september/oktober gaan de mais en aardappels weer van het land, om ruimte te maken voor de groenbemester. 

Kortom, gedurende alle seizoenen van het jaar zijn de boeren hard aan het werk en  worden er hele jaar kalfjes geboren, de koeien gemolken en heerlijke streekproducten verkocht.